Webové stránky skupiny Prima používají cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies v rámci webů skupiny Prima. Více informací
Souhlasím
návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat
Reklama
Zprávy

Firmy věří, že investice do pozemní dopravy podpoří jejich růst

Vývoj v nákladní dopravě je urychlován trendy, jako jsou rychlý růst e-commerce, pokračující urbanizace a aplikace technologií, mezi něž patří analýza velkých dat nebo digitalizace.
Vydáno: 19.10.2018
DHL
DHL Autor: DHL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Společnost DHL zveřejnila svou nejnovější zprávu s výsledky průzkumu z oblasti pozemní dopravy. Zpráva upozorňuje na fakt, že rychlý vývoj tohoto odvětví mění způsob uvažování přepravců při řešení dopravy. Globální průzkum mezi zákazníky dopravních společností a profesionály z provozu zjistil, že 83 % firem je ochotno platit více za lepší služby s přidanou hodnotou, pokud jim poskytnou měřitelnou návratnost investic. Zpráva společnosti DHL Supply Chain The logistics transport evolution: the road ahead (Evoluce logistické přepravy: cesta do budoucnosti) je zpracovaná na základě dat z průzkumu firmy Lieberman Research Worldwide, LLC (LRW). Cílem této zprávy bylo určit faktory, které ovlivňují logistiku pozemní dopravy, a zjistit, jak se průmysl přizpůsobuje nově nabízeným řešením. Ze zprávy vyplývá, že společnosti napříč regiony a odvětvími vidí v pozemní dopravě ve stále větší míře více než taktickou komoditu. Pro 71 % z nich je strategickou součástí jejich podnikání. Společnosti souhlasí s tím, že existuje přímá korelace mezi pozemní dopravou a obchodními výsledky, přičemž tři čtvrtiny (75 %) z nich je přesvědčeno, že investování času a zdrojů do pozemní dopravy přímo pomůže jejich prodejům. Podle průzkumu vedou globální změny v obchodním prostředí k zásadním změnám pozemní dopravy. Celkem 65 % společností uvedlo, že zejména exponenciální růst e-commerce a jeho důsledky pro služby budou mít významný vliv na jejich dodavatelský řetězec v nadcházejícím období jednoho až dvou let. Stejně jako v předchozím průzkumu týkajícím se digitalizace, i v tomto bylo zjištěno, že vyspělé technologie budou hrát klíčovou roli pro úspěšné podnikání také v nové éře pozemní dopravy. Schopnost umělé inteligence a analýzy dat spravovat objednávkový profil a strukturu přepravních činností ve stále komplexnějších a náročnějších provozních modelech zákazníků při současné optimalizaci nákladů a služeb znamená, že jsou nyní považovány za zásadní služby, a nikoli za doplňkové benefity. Přestože je tato měnící se dynamika pozorována napříč regiony, rozdíly se vyskytují také v závislosti na vyspělosti trhu a požadavcích, kladených na přepravce ze strany spotřebitelů. V Latinské Americe je hlavní prioritou při výběru poskytovatele pozemní dopravy včasné doručení, v Evropě s vyspělejšími trhy se přepravci zaměřují především na optimalizaci sítí. Společnosti rovněž zmiňovaly širší společenské faktory, představující související výzvy. Celkem 61 % z nich uvedlo rozšiřování urbanizace jako faktor, který výrazně ovlivní jejich budoucí podnikání. Technologie a jejich schopnost přispívat k řízení tohoto komplexního prostředí jsou ve stále větší míře považovány za standardní požadavek na nezávislé poskytovatele logistických služeb. Více než dvě třetiny (67 %) společností je přesvědčeno, že analýza velkých dat a umělá inteligence jsou zásadní služby, které by měli nezávislí poskytovatelé logistických služeb poskytovat svým zákazníkům.

Článek je zařazen v: nákladní doprava , průzkum , dhl , e-commerce , urbanizace , technologie , pozmní doprava , analýza dat
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama