Webové stránky skupiny Prima používají cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies v rámci webů skupiny Prima. Více informací
Souhlasím
návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat
Reklama
Zprávy

Continental přináší nová řešení čištění výfukových plynů

Společnost Continental, která je dodavatelem pro celou řadu automobilových značek, pracuje na komponentech, elektronice, softwaru a vývojových nástrojích pro další omezení škodlivých emisí ze spalovacích motorů.
Vydáno: 10.05.2018
Continental čištění výfukových plynů
Continental čištění výfukových plynů Autor: Continental
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Konstruktéři se zaměřili na řešení vedoucí ke zlepšení spalovacího procesu a také následnou redukci škodlivých spalin. Hlavní komplikaci přináší skutečnost, že účinnost protiemisních opatření je ovlivněna řadou vnějších faktorů. Mezi ně patří teplota vzduchu, způsob akcelerace, profil trati a složení paliva – všechny tyto vlivy mají zásadní dopad na složení výfukových plynů. Aby byla zajištěna bezproblémová a spolehlivá redukce emisí za všech provozních podmínek, je potřeba tyto proměnlivé okolnosti co nejúčinněji kompenzovat. Společnost Continental dosáhla v této oblasti významných pokroků. Zásadní jsou dva trendy. V první řadě jde o zavedení filtru pevných částic a systému jeho regenerace do vozů nejen s naftovými motory, ale také s benzinovými pohonnými jednotkami. Pro motory na benzin vyvinul Continental řešení s nízkým zpětným tlakem ve výfukovém potrubí. Druhým trendem je maximální využití potenciálu, který v oblasti redukce emisí nabízí hybridní pohonné ústrojí.

Flexibilnější řešení pro trvale nízké hodnoty emisí

Aby bylo možné dosáhnout bezproblémového plnění emisních standardů, je potřeba vypořádat se s celým spektrem provozních podmínek, od studených startů po plnou zátěž motoru. „Velký rozdíl ve složení výfukových plynů bude například mezi dvěma vozy, z nichž jeden se po nastartování rozjede do kopce a druhý z kopce,“ vysvětluje Rolf Brück, vedoucí pro oblast katalyzátorů a filtrů v Oddělení paliv a řízení výfukových plynů. „Odlišnosti, jako jsou tyto, mezi startem s nízkou a vysokou zátěží, dokážeme účinně kompenzovat pomocí vyhřívaného katalyzátoru. Jeho výhodou je okamžitý nástup činnosti bez ohledu na složení výfukových plynů.“ Mezi další důležité faktory, jež ovlivňují emise a mohou být snadno přehlédnuty, patří vedle individuálních stylů řízení a profilu trati také kvalita paliva. „Náš test ukázal, že i v západní Evropě je kvalita paliva natolik kolísavá, že špatné pohonné hmoty mohou zvednout emise pevných částic až 3x,“ poznamenává Brück. Celý systém složený z motoru a součástí zajišťujících čištění výfukových plynů musí být nastaven tak, aby se s podobnými variantami dokázal vypořádat. V budoucnosti bude mít vliv na složení emisí u naftových motorů také používání syntetických aditiv, jako jsou OME (oxymethylen ethery). „Abychom zajistili bezproblémové a spolehlivé omezení emisí, bude čím dál důležitější analýza složení paliva – a na tom právě nyní pracujeme,“ říká Brück.

Jak ukazují zkušební testy naftových motorů, je možné využít výkon elektromotoru 48V hybridní pohonné soustavy pro vyrovnání rozdílů, které vznikají v souvislosti s rozdílnými rychlostními profily a teplotou. Použití elektrického pohonu vede k možnosti vyhnout se špičkám točivého momentu ve spalovacím motoru, což snižuje jak spotřebu paliva, tak i emise NOx. Zavedením hybridního systému lze optimalizovat oba tyto parametry.

Jednou z cest ke snížení emisí ve výfukových plynech benzinových motorů, je i nový vstřikovač XL5 schopný snížit kondenzaci paliva v přívodním potrubí během studených startů. Navzdory všem moderním opatřením i moderní motory s vysoce účinným spalováním produkují pevné částice, a proto stále více automobilů přichází na trh s filtrem pevných částic pro benzinové motory (angl. GPF – Gasoline Particulate Filter). Jakmile množství pevných částic ve filtru přesáhne určitou hranici, je nutné ho zregenerovat. Tento proces byl vylepšen dvěma způsoby. Prvním z nich je vlastní filtr pevných částic, který nabízí mnohem větší filtrační účinnost navzdory velmi nízkému zpětnému tlaku ve výfukovém potrubí a dokáže zachytit i menší částice, než je legislativně stanovené minimum 23 nanometrů. A pak také díky inteligentnímu propojení systém využívá výpary z palivové nádrže, shromažďované kvůli omezení emisí uhlovodíků (HC) ve speciálním rezervoáru. Tyto výpary mohou být také použity k regeneraci filtru pevných částic. „Součástí tohoto systému je nově vyvinuté čerpadlo, které výpary z rezervoáru průběžně čistí pomocí filtru s aktivním uhlím i v případě vozů s hybridním pohonným ústrojím. Jeho úkolem je rovněž kontrolovat obsah uhlovodíků ve vzduchu odsávaném z nádrže. Použitím tohoto čerpadla tak lze snížit množství vstřikovaného paliva při zachování správného směšovacího poměru lambda, tedy podílu spalovaných pohonných hmot a vzduchu,“ říká Dr. Gerd Rösel, vedoucí vývoje v Oddělení motorových systémů společnosti Continental.

Článek je zařazen v: emise , výfukové plyny , konstrukce motorů , komponenty , spalovací motory , čištění výfukových plynů , Continental
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama